AKTIVITI UNIT ASRAMA II

 

MODUL   PEMBANGUNAN AKADEMIK  

 

1.  PROGRAM               :           PERKONGSIAN MINDA

 

 

2.  AKTIVITI                   :       Mengadakan aktiviti –aktiviti seperti berikut :

 • Forum
 • Perkongsian ilmu
 • Bengkel

 

3.  MATLAMAT              :Melahirkan murid asrama yang mempunyai rangkaian dan perkongsian maklumat yang   mantap bersama murid sekolah cemerlang.

4.  OBJEKTIF                 : Pada akhir program ini dapat :

 • Merangsang motivasi kendiri murid
 • Memupuk  budaya bijak belajar dan mempunyai rangkaian perkongsian maklumat
 • Menjana aktiviti pembelajaran berkesan menerusi peranan rakan sekolah cemerlang

 

5.  SASARAN                :    Maksimum 10 orang murid cemerlang setiap kumpulan.

6.  MASA                      :   7 hari setiap penggal 

7.  KOS                                    :    RM 12.00 setiap murid

8.  SUMBER KEWANGAN:

 • Wang Lebihan Makanan Asrama
 • PIBG
 • Sumbangan

 

9.  SUMBER TENAGA  : 

 

 • PK Pentadbiran
 • PK HEM
 • Kaunselor
 • Guru
 • Warden
 • Penyelia Asrama

 

10. STRATEGI PELAKSANAAN:

 • Membentuk jawatankuasa
 • Mengenalpasti sekolah cemerlang
 • Membentuk kumpulan  rakan pintar bersama sekolah cemerlang.
 • Menyedia dokumentasi perancangan dan pelan tindakan
 • Menentukan pengisian program.
 • Menyediakan kertas kerja untuk dibentangkan
 • Melaksanakan program.

 

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN        :           Jawatankuasa pelaksana

12.  PENILAIAN

 • Perubahan budaya belajar.
 • Petunjuk prestasi akademik.
 • Kumpulan sasaran dapat menjadi  pembimbing  dalam aspek akademik.
 • Borang Penilaian

 

MODUL   PEMBANGUNAN AKADEMIK  

 

 

1.  PROGRAM       :                   MINGGU ORIENTASI AKADEMIK 

 

2.  AKTIVITI           :        Mengadakan aktiviti seperti berikut : 

 • Kem Pembelajaran
 • Bengkel Kemahiran Belajar

 

3.  MATLAMAT      :       Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan melahirkan murid yang cemerlang.

4.  OBJEKTIF        :       Di akhir program ini dapat :

 • Memberi pendedahan kepada murid baru tentang kaedah belajar dalam konteks kehidupan di asrama.
 • Murid dapat menyesuaikan diri ke arah pembentukan budaya pembelajaran kendiri yang efektif.

 

5.  SASARAN                            :   Murid-murid baru

6.  MASA                                  :   1minggu ( Bulan Februari)

7.  KOS                                    :  Mengikut keperluan

8.  SUMBER KEWANGAN          :  Wang Lebihan Makanan Asrama

9.  SUMBER TENAGA                :

 

 • PK  Pentadbiran
 • PK HEM
 • Warden
 • Penceramah jemputan
 • Kaunselor
 • Ketua Panitia
 • Pengawas Asrama

 

 

10. STRATEGI PELAKSANAAN              :                      

 • Membentuk jawatankuasa
 • Menyedia dokumentasi perancangan dan pelaksanaan program
 • Program disusun atur oleh kaunselor
 • Penilaian program

 

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN        :           Jawatan kuasa pelaksana

12.  PENILAIAN             :

 • Peningkatan prestasi akademik murid asrama cemerlang.
 • Penampilan murid asrama yang berbudaya belajar cemerlang.
 • Mampu mendisiplin diri dengan masa belajar yang ditetapkan.
 • Menguasai kaedah pembelajaran sistematik dan berkesan.
 • Borang Penilaian

 

 

MODUL   PEMBANGUNAN AKADEMIK  

 

1.  PROGRAM         :                 KELAS TAMBAHAN  / TUISYEN

 

 

2.  AKTIVITI             :Mengadakan Kelas tambahan / tuisyen  untuk semua mata pelajaran dan semua tahun / tingkatan

3.  MATLAMAT   : Melahirkan murid yang cemerlang di dalam bidang akademik untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh asrama.

4.  OBJEKTIF        :       Pada akhir program ini dapat :

 • Meningkatkan prestasi akademik dalam setiap peperiksaan
 • Mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran sedia ada
 • Melahirkan murid yang mempunyai keyakinan diri dan sentiasa bersedia menghadapi ujian dan peperiksaan.

 

5.  SASARAN       : Semua murid asrama

6.  MASA              :   Mac hingga September

7.  KOS                 :  RM 150.00/ seorang murid setahun

8.  SUMBER KEWANGAN: 

 • Sumbangan waris
 • Sumbangan PIBG
 • Wang Lebihan Makanan Asrama

 

9.  SUMBER TENAGA  :

 

 • PK Pentadbiran
 • PK HEM
 • Guru Pakar
 • Guru Kelas Tambahan
 • Warden
 •  Penyelia Asrama
 • Kaunselor

 

10. STRATEGI PELAKSANAAN:

 • Membentuk jawatankuasa.
 • Membuat kertas kerja.
 • Mengenalpasti tenaga pengajar.
 • Menyediakan jadual pelaksanaan secara giliran.

 

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN        :     Jawatankuasa pelaksana

12.  PENILAIAN

 • Melalui rekod kehadiran murid.
 • Keputusan dalam ujian dan peperiksaan.
 • Laporan guru mata pelajaran
 • Borang Penilaian

MODUL   PEMBANGUNAN AKADEMIK  

 

1.  PROGRAM       :                               SULUH PRESTASI 

 

2.  AKTIVITI         :         Mengadakan latihan atau ujian berkala untuk menguji tahap kecemerlangan murid asrama.

3.  MATLAMAT   :   Melahirkan murid asrama yang mampu mengesan kelemahan di dalam pembelajaran  dan mampu membuat tindakan susulan ke arah kecemerlangan kendiri.

4.  OBJEKTIF        :       Pada akhir program ini dapat :

 • Menilai pencapaian akademik murid
 • Membuat penilaian kendiri
 • Memudahkan tindakan pembetulan untuk proses penambahbaikan

 

5.  SASARAN       :    Semua murid asrama

6.  MASA              :   Sepanjang tahun

7.  KOS                 :   Mengikut keperluan

8.  SUMBER KEWANGAN:  Wang Lebihan Makanan Asrama

9. SUMBER TENAGA  :

 

 • PK Pentadbiran
 • PK HEM
 • Ketua Bidang
 • Warden
 • Ketua Panitia
 • Kaunselor
  • Guru Mata pelajaran

 

10. STRATEGI PELAKSANAAN:

 • Membentuk jawatankuasa
 • Menyedia dokumentasi perancangan dan pelaksanaan program atau senarai semak
 • Menyediakan borang petunjuk prestasi
 • Memberi panduan pengisian kepada murid asrama
 • Menilai pencapaian kendiri
 • Mengenal pasti kelemahan  dan  kekuatan untuk tindakan susulan

 

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN        :           Jawatankuasa Pelaksana

12.  PENILAIAN  : 

 • Peningkatan prestasi akademik 
 • Program Pengesanan  
 • Borang Penilaian 

 

 

 

MODUL   PEMBANGUNAN AKADEMIK  

 

1.  PROGRAM       :                               SINARAN MINDA 

 

2.  AKTIVITI         :         Mengadakan  program pemulihan mata pelajaran kritikal.

3.  MATLAMAT   :          Melahirkan murid yang mampu menguasai konsep-konsep asas  dan berkemahiran dalam matapelajaran kritikal.

4.  OBJEKTIF        :       Pada akhir program ini dapat :

 • Membimbing murid  memahami konsep-konsep asas dalam mata pelajaran yang sukar difahami.
 • Menguasai kemahiran belajar dalam mata pelajaran tertentu.

 

5.  SASARAN       :        Semua murid yang lemah mata pelajaran tertentu / subjek kritikal

6.  MASA              :       Sepanjang tahun secara berkala

7.  KOS                 :       Mengikut keperluan

8.  SUMBER KEWANGAN:

 • Wang Lebihan Makanan Asrama
 •  Sumbangan

 

9.  SUMBER TENAGA  : 

 

 • PK Pentadbiran
 • PK HEM
 • Guru Pakar
 • Guru Mata pelajaran
 • Warden
 • Kaunselor

 

10. STRATEGI PELAKSANAAN:

 • Membentuk jawatankuasa
 • Menyedia dokumentasi perancangan, pelaksanaan program  dan senarai semak
 • Mengenalpasti  kumpulan sasaran murid menggunakan program Suluh Prestasi.
 • Mengenalpasti / mengesan item-item kelemahan dalam mata pelajaran tertentu.
 • Menubuhkan kumpulan rakan belajar
 1. Mengenalpasti rakan belajar yang sesuai
 2. Menyediakan garis panduan kumpulan rakan belajar

                                            c.    Menilai keberkesanaan kumpulan rakan belajar

 • Mewujudkan klinik pemulihan berdasarkan mata pelajaran.
 1. Mengenalpasti tenaga pengajar yang sesuai
 2. Menyediakan jadual pembelajaran.
 3. Menilai keberkesanan klinik

 

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN         :           Jawatankuasa Pelaksana

12.  PENILAIAN             :

 • Murid dapat mengatasi kelemahan  dalam mata pelajaran tertentu.
 • Murid dapat meningkatkan prestasi dalam mata pelajaran kritikal.
 • Borang Penilaian

 

MODUL   PEMBANGUNAN AKADEMIK  

 

1.  PROGRAM       :                 BUDAYA MEMBACA AMALAN KITA 

 

 

2.  AKTIVITI          :       Mengadakan aktiviti seperti berikut :

 • Kumpulan membaca
 • Minggu  membaca

 

3.  MATLAMAT     :     Melahirkan murid  yang rajin membaca  dan membudayakannya dalam kehidupan harian.

4.  OBJEKTIF        :     Pada akhir program ini dapat :

 • Mewujudkan murid yang berilmu dan berdisiplin
 • Melahirkan murid yang menghargai dan bijak merancang masa
 • Membentuk minat menambahkan  ilmu pengetahuan melalui pembacaan

 

5.  SASARAN       :      Semua murid.

6.  MASA              :      Sepanjang tahun (Hujung Minggu – 30 minit satu sesi)

7.  KOS                 :     Mengikut keperluan ( Pembelian bahan-bahan bacaan )

8.  SUMBER KEWANGAN :

 • Wang lebihan Makanan Asrama
 • Peruntukan JPN/PPG/PPD

 

9.  SUMBER TENAGA  : 

 

 • PK Pentadbiran
 • PK HEM
 • Warden
 • Penyelia Asrama

 

 • Guru Sumber
 • Kaunselor
 • Guru Pusat Sumber

 

10. STRATEGI PELAKSANAAN:

 • Membentuk jawatankuasa
 • Menyedia dokumentasi perancangan, pelaksanaan program dan senarai semak
 • Menubuhkan kumpulan membaca.
 • Membuat perincian dan pembahagian  tugas kumpulan membaca.
 • Menyediakan pengisian program kumpulan  membaca

   a. Menyediakan bahan  untuk sudut kumpulan  membaca

       b. Persediaan minda pra pembelajaran

                                           c. Memilih murid  tertentu untuk perkongsian ilmu.

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN        :           Jawatankuasa  Pelaksana

12.  PENILAIAN

 • Buku Rekod NILAM
 • Borang Penilaian

MODUL   PEMBANGUNAN AKADEMIK  

 

1.  PROGRAM      :                ULANGKAJI BERKESAN (SMART REVISION) 

 

2.  AKTIVITI         :    Mengadakan aktiviti seperti berikut: 

 • Aktiviti latihtubi menjawab soalan-soalan aras peperiksaan awam.
 • Seminar dan bengkel peperiksaan

 

3.  MATLAMAT   :    Melahirkan murid yang berupaya belajar secara berfokus untuk mencapai kecemerlangan  dalam peperiksaan awam.

4.  OBJEKTIF     :              Pada akhir program ini dapat:

 • Menyediakan kelas persediaan (prep) lebih teratur dan terancang.
 • Menyediakan pembelajaran yang berfokus.
 • Meningkatkan pencapaian akademik dalam peperiksaan awam

 

5.  SASARAN    :           Semua murid kelas peperiksaan

6.  MASA                      :  

 • Mei hingga Ogos (UPSR)
 • Julai hingga September (PMR)
 • Julai hingga Oktober (SPM /STPM/STAM)

 

7.  KOS            :  

 • RM 50.00/ seorang murid UPSR
 • RM 80.00/ seorang murid PMR
 • RM 100.00/ seorang murid SPM/ STPM/STAM

 

8.  SUMBER KEWANGAN:  

 

 • Sumbangan waris
 • PIBG
 • Wang Lebihan Makanan Asrama

 

 

9.  SUMBER TENAGA  :

 

 • PK Pentadbiran
 • PK HEM
 • Guru mata pelajaran
 • Ibu bapa
 • Warden
 • Kaunselor

 

10. STRATEGI PELAKSANAAN:

 • Membentuk jawatankuasa
 • Menyedia dokumentasi perancangan, pelaksanaan program dan senarai semak.
 • Mengenalpasti tenaga pengajar untuk mengawas dan membimbing
 • Menyediakan jadual pembelajaran  
 • Koleksi soalan
 • Penilaian

 

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN        :   Jawatankuasa Pelaksana

 

12. PENILAIAN  :

 • Rekod Kehadiran
 • Petunjuk prestasi akademik
 • Borang Penilaian

 

 

MODUL   PEMBANGUNAN AKADEMIK  

 

1.  PROGRAM      :                    SEHARI BERSAMA WARIS

2.  AKTIVITI         :                     Mengadakan aktiviti seperti berikut:       

 • Berinteraksi dengan waris
 • Hari Terbuka Asrama

 

3.  MATLAMAT     :                    Mewujudkan sikap prihatin dalam kalangan waris murid asrama terhadap prestasi pembelajaran anak-anak mereka.

4.  OBJEKTIF        :                   Pada akhir program ini dapat:

 • Membincangkan prestasi akademik dan permasalahan murid asrama
 • Mengatasi permasalahan murid secara kolektif
 • Menjana permuafakatan antara waris dan warga asrama.

 

5.  SASARAN       :                    Semua murid asrama

6.  MASA              :                   1 hari (Setiap penggal)

7.  KOS                 :                   Mengikut keperluan

8.  SUMBER KEWANGAN:          Wang Lebihan Makanan Asrama

9.  SUMBER TENAGA  : 

 

 • Pengetua/Guru Besar
 • PK Pentadbiran
 • PK HEM
 • Warden
 • Guru kelas

 

 • Kaunselor
 • Guru Disiplin

 

10. STRATEGI PELAKSANAAN:

 • Membentuk jawatankuasa
 • Menyedia dokumentasi perancangan, pelaksanaan program dan senarai semak.
 • Membuat analisa prestasi murid dan membentangkannya kepada ibu bapa
 • Buku/ Slip Laporan Kemajuan Peperiksaan Murid
 • Laporan Disiplin
 • Perkongsian pengalaman dengan waris dan murid cemerlang
 • Murid membuat akujanji dan ikrar

 

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN :    Jawatankuasa  Pelaksana

12.  PENILAIAN

 • Buku Rekod dan Pelaporan
 • Rekod Prestasi Akademik
 • Borang Akujanji dan Ikrar
 • Borang Penilaian

MODUL   PEMBANGUNAN SAHSIAH, DISIPLIN DAN MORAL  

 

1.      PROGRAM          :           SOLAT

2.      AKTIVITI               :           Mendirikan solat berjemaah

3.      MATLAMAT          :           Melahirkan murid yang sentiasa melaksanakan solat secara

                                                berjemaah.

4.      OBJEKTIF            :            Pada akhir program ini dapat :

 • Mewujudkan hubungan ukhuwah yang erat dalam kalangan

                                       murid.

 • Membetulkan tatacara solat sesama rakan.
 • Mengimarah surau melalui rakan surau. 

 

 1. SASARAN                :     Semua murid Islam

 

 1. MASA                       :     Setiap waktu solat

 

 1. KOS                         :     Bergantung kepada keperluan asrama

 

8.       SUMBER KEWANGAN : Mengikut keperluan asrama

9.      SUMBER TENAGA :

 • Warden
 • Guru Agama
 • AJK Asrama

 

 1. STRATEGI PELAKSANAAN :
 • Memberi penerangan tentang solat berjemaah dan

kepentingan.

 • Memberi tunjuk ajar cara-cara solat berjemaah dari segi

kedudukan imam dan makmum serta makmum masbuk dan muwafiq

 • Sistem giliran imam setiap solat
 • Mewujudkan rakan pembimbing solat untuk murid baru

( Program Melangkah ke Surau)

 • Mewajibkan murid baru menghafal doa selepas solat

 

 1. KAWALAN DAN PENYELIAAN
 • Jawatankuasa pelaksana

 

 1. PENILAIAN
 • Senarai semak untuk pemantauan cara bacaan dalam solat dan mempunyai rekod peribadi prestasi solat
  • Borang penilaian keberkesanan solat berjemaah dan laporan.

 

MODUL   PEMBANGUNAN SAHSIAH, DISIPLIN DAN MORAL  

 

            1.  PROGRAM   :                       SAMBUTAN HARI LAHIR

            2.  AKTIVITI       :            Mengadakan aktiviti seperti berikut :

 

 • Makan beradab
 • Persembahan
 • Penyampaian hadiah
 • Memotong kek

 

3. MATLAMAT   :           Mewujudkan perasaan kekeluargaan dan dihargai dalam kalangan  murid asrama.

4. OBJEKTIF     :            Pada  akhir program ini  dapat :

 • Mewujudkan suasana harmoni dan saling menerima.
 • Menanamkan perasaan saling menghormati dalam kalangan warga asrama

 

5. SASARAN     :           Semua murid asrama.

6. MASA           :           Sepanjang tahun ( sebulan sekali )

7. KOS                         :           RM 200.00 (anggaran setiap majlis)

8. SUMBER KEWANGAN:

 • Wang Lebihan Makanan Asrama
 • Sumbangan

 

9. SUMBER TENAGA    :

 • PK HEM
 • Warden
 • Penyelia
 • Pembantu Pengurusan Murid
 • AJK Asrama

 

10. STRATEGI PELAKSANAAN

 • Mengumpulkan maklumat kelahiran/data base semua murid asrama
 • Mewujudkan kumpulan murid asrama mengikut bulan kelahiran
 • Pelaksanaan majlis

 

11. KAWALAN DAN PENYELIAAN

 • Jawatankuasa Pelaksana

 

12. PENILAIAN              :          

 • Laporan aktiviti
 • Borang Penilaian

 

MODUL   PEMBANGUNAN SAHSIAH, DISIPLIN DAN MORAL  

 

1.   PROGRAM       :          TAHSIN AL-QURAN

2.   AKTIVITI            :          Mengadakan aktiviti seperti berikut :

 • Kelas al-Quran
 • Tilawah al-Quran
 • Halaqah al-Quran
 • Tafsir al-Quran

 

3.  MATLAMAT        :          Membudayakan membaca al-Quran secara istiqamah.

4.  OBJEKTIF          :            Pada akhir program ini dapat :

 • Menanam semangat cinta akan al-Quran dalam kalangan murid.
 • Meningkatkan mutu bacaan al-Quran.
 • Menghafaz surah-surah tertentu dan memahami kandungan ayat.

 

5.   SASARAN        :          Semua murid Islam

 1. MASA                     :          Sepanjang masa

 

7.   KOS :                           Bergantung kepada keperluan program.

8.   SUMBER KEWANGAN :

 • Wang Lebihan Makanan Asrama 
 • Sumbangan Ibu Bapa

 

9.  SUMBER TENAGA :

 • Warden
 • Guru Agama
 • AJK Asrama

 

10. STRATEGI PELAKSANAAN :

 • Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil mengikut tahap.
 • Kumpulan tersebut dikendali dan dibimbing oleh tenaga pengajar atau murid yang berkebolehan.
 • Dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan.

 

11. KAWALAN DAN PENYELIAAN               :           Jawatankuasa Pelaksana

12. PENILAIAN             :     

 • Borang Penilaian
 • Laporan Program

 

 

MODUL   PEMBANGUNAN SAHSIAH, DISIPLIN DAN MORAL  

 

 

 1. 1.             PROGRAM          :           HAFAZAN

 

2.      AKTIVITI                           Menghafaz surah-surah berikut :

 • Surah an-Nas sehingga ad-Dhuha ( SK )
 • Surah Yasin,surah as-Sajadah,surah al-Insan( SMK )

 

3.      MATLAMAT          :           Memantapkan penguasaan murid dalam bacaan dan hafazan

                                                al-Quran.

4.      OBJEKTIF            :            Pada akhir program ini dapat :

 • Melahirkan murid yang mampu menjadi imam solat.
 • Menguasai ilmu dan kemahiran sebagai pemimpin ummah.
 • Bersedia berhadapan dengan masyarakat apabila tamat belajar.

 

5.      SASARAN           :           Semua murid Islam

6.      MASA                  :           Selepas solat Maghrib

 1. KOS                    :           Bergantung kepada keperluan program

 

8.      SUMBER KEWANGAN :   Wang  Lebihan Makanan Asrama

9.      SUMBER TENAGA :        

 • Warden
 • Guru Agama
 • AJK Asrama

 

10.     STRATEGI PELAKSANAAN :

 •  
  •  
   •  
    • Agihkan murid mengikut keupayaan menghafal ayat-ayat al-Quran.
 • Lantik naqib dan naqibah sebagai pemantau setiap kumpulan.
 •  
  •  
   •  
    • Letakkan sasaran surah untuk dihafal mengikut keupayaan murid.

 

11.     KAWALAN DAN PENYELIAAN  :

 • Jawatankuasa Pelaksana

 

12.     PENILAIAN          :          

 • Borang Penilaian
 • Laporan Program
 • Rekod Prestasi Hafazan

MODUL   PEMBANGUNAN SAHSIAH, DISIPLIN DAN MORAL  

 

1.   PROGRAM       :           USRAH

2.   AKTIVITI            :           USRAH – Keluargaku

( Kumpulan perbincangan berkaitan pembentukan sahsiah )

3.   MATLAMAT       :           Memantapkan ilmu dalam pelaksanaan ibadat dan kefahaman

                                          dalam kehidupan

4.   OBJEKTIF         :           Pada akhir program dapat:

 • Menjalin ukhuwah yang baik dalam kumpulan.
 • Menggalakkan perbincangan dalam kumpulan.
 • Memperolehi ilmu yang berguna dalam pelaksanaan ibadat.
 • Memantapkan pengetahuan yang sedia ada dan menambahkan keyakinan dalam pelaksanaannya.

 

5.   SASARAN        :           Semua murid Islam

 1. MASA               :           Selepas solat Zohor atau Maghrib pada  hari Sabtu atau

mengikut kesesuaian waktu (Dua minggu sekali)

7.   KOS                 :            Mengikut keperluan program

8.   SUMBER KEWANGAN : Wang Lebihan Makanan Asrama.

9.   SUMBER TENAGA :

 • Warden
 • Guru Agama
 • AJK Asrama
 • Naqib dan Naqibah (Murid tingkatan 4,5 dan 6 )  

 

10    STRATEGI PELAKSANAAN :

 • Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil

( maksimum 10 orang )

 • Setiap kumpulan diketuai oleh seorang ketua (Naqib/Naqibah) yang dipilih dalam kalangan murid yang baik dari segi sahsiah dan kepimpinan.
 • Usrah dijalankan dua minggu sekali mengikut kesesuaian.
 • Tajuk perbincangan usrah menggunakan sukatan yang disediakan oleh KPM.
 • Murid perlu mencatat bahan-bahan usrah yang dibincangkan.

 

11    KAWALAN DAN PENYELIAAN :

 • Jawatankuasa Pelaksana

 

12.  PENILAIAN       :          Borang Penilaian dan laporan program

MODUL   PEMBANGUNAN SAHSIAH, DISIPLIN DAN MORAL  

 

1.   PROGRAM :                 KULIAH MINGGUAN

2.   AKTIVITI :                      Kuliah Fardu Ain / Tafsir / Hadis

3.   MATLAMAT :                 Melahirkan murid yang berilmu dan mengamalkannya.

4.   OBJEKTIF :                   Pada akhir program ini dapat:

 • Menambahkan ilmu pengetahuan.
 • Menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dunia.
 • Membina ketahanan diri dalam menjalani kehidupan yang global.
 • Meningkatkan kesedaran kendiri ke arah kecemerlangan dunia dan akhirat.

 

5.   SASARAN :                  Semua murid Islam

6.   MASA :                         Seminggu sekali

7.   KOS :                           Mengikut keperluan program

8    SUMBER KEWANGAN :

Wang Lebihan Makanan Asrama

 1. SUMBER TENAGA : 

 

 • Penceramah Jemputan.
 • Guru agama
 • Warden
 • Penyelia asrama

 

10.  STRATEGI PELAKSANAAN :

 • Kuliah dijalankan seminggu sekali berdasarkan tajuk yang ditentukan oleh pengurusan asrama.
 • Kuliah disampaikan oleh guru agama atau penceramah jemputan yang bertauliah.
 • Murid perlu mencatat isi-isi penting.
 • Setiap kuliah perlu diakhiri dengan sesi soal jawab.

 

11    KAWALAN DAN PENYELIAAN :             Jawatankuasa Pelaksana

12.  PENILAIAN       :          

 • Borang penilaian
 • Laporan Program

 

MODUL   PEMBANGUNAN SAHSIAH, DISIPLIN DAN MORAL  

 

1.   PROGRAM       :           PUASA SUNAT

2..  AKTIVITI            :           Puasa sunat Isnin & Khamis

Hari-hari yang disunatkan berpuasa seperti awal Muharram, puasa enam hari dalam bulan Syawal dan lain-lain.

3.   MATLAMAT       :           Melahirkan murid yang suka melakukan amalan sunat dan

                                          mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan seharian.

4.   OBJEKTIF         :           Pada akhir program ini dapat:

 • Membentuk keperibadian cemerlang.
 • Melatih murid melakukan amalan sunat.

 

5.   SASARAN        :          Semua murid Islam

6.   MASA               :

 • Hari Isnin & Khamis
 • Hari-hari yang disunatkan berpuasa seperti Awal Muharram, puasa enam hari dalam bulan Syawal dan  lain – lain.

 

7.   KOS                 :          Mengikut keperluan program

8.   SUMBER KEWANGAN :

Wang Lebihan Makanan Asrama

9.   SUMBER TENAGA :

 • Warden
 • Penyelia Asrama
 • AJK Asrama.

 

10.  STRATEGI PELAKSANAAN :

 • Penerangan dan penjelasan tentang kepentingan dan faedah puasa sunat.
 • Murid didedahkan dengan puasa- puasa sunat yang perlu diamalkan
 • Makanan sahur disediakan bagi murid berpuasa
 • Majlis berbuka puasa untuk murid yang berpuasa sunat.

 

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN :             Jawatankuasa Pelaksana

12.  PENILAIAN       :          

 • Borang Penilaian
 • Laporan Program

 

MODUL   PEMBANGUNAN SAHSIAH, DISIPLIN DAN MORAL  

 

 

1.   PROGRAM       :           SAMBUTAN MAULIDUR RASUL

2.   AKTIVITI            :          Mengadakan aktiviti seperti berikut:

 • Perarakan dan selawat
 • Ceramah maulidur rasul
 • Pertandingan sepanduk

 

3.   MATLAMAT       :           Menghayati keperibadian baginda Rasulullah sebagai qudwah

4.   OBJEKTIF         :          Pada akhir program ini dapat:

 • Mewujudkan perasaan  ‘sayang nabi’
 • Menerapkan keperibadian nabi dalam diri murid.

 

5.   SASARAN        :           Semua murid Islam

6.   MASA               :           Bulan Rabiul Awal

7.   KOS                 :           Mengikut keperluan program

8.   SUMBER KEWANGAN : Wang Lebihan Makanan Asrama

10.  SUMBER TENAGA :

 •  
  •  
   •  
    • Pengetua/Guru Besar
    • PK HEM
    • Warden
    • Guru Agama
    • Penyelia Asrama
    • Pembantu Pengurusan Murid
    • PIBG
    • AJK Asrama

 

11.  STRATEGI PELAKSANAAN :

 • Membuat pertandingan sepanduk.
 • Mengadakan perarakan dan selawat
 • Ceramah Maulidur Rasul.

 

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN :            

 • AJK Pelaksana

 

12.  PENILAIAN       :          

 • Borang Penilaian
 • Laporan Program

MODUL   PEMBANGUNAN SAHSIAH, DISIPLIN DAN MORAL  

 

1.   PROGRAM :                 QIAMULLAIL

2.   AKTIVITI :                      Mengadakan aktiviti-aktiviti seperti berikut:

Solat – solat sunat:

 • Solat Tahajjud
 • Solat Taubat
 • Solat Tasbih
 • Solat Hajat
 • Solat Witir

 

3.   MATLAMAT :                 Melahirkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Allah.

4.   OBJEKTIF :                   Pada akhir program ini dapat:

 • Melatih diri beribadah pada waktu malam.
 • Melatih diri sentiasa bermunajat kepada Allah dengan khusyuk dan tawaduk.
 • Berdaya  tinggi dari segi mental, fizikal dan emosi.

 

5.   SASARAN :                  Semua murid Islam

6.   MASA :                         Sekurang-kurangnya dua kali setahun (ikut kesesuaian)

7.   KOS :                           Mengikut keperluan program

8.   SUMBER KEWANGAN : Wang Lebihan Makanan Asrama

10.  SUMBER TENAGA :

 •  
  •  
   •  
    • PK HEM
    • Guru Agama / Warden
    • Penyelia Asrama
    • Naqib / Naqibah
    • AJK Asrama

 

11.  STRATEGI PELAKSANAAN :

 • Murid didedahkan dengan kepentingan dan kelebihan qiamullail
 • Murid dibimbing mengenai cara-cara melakukan qiamullail.
 • Mengedarkan risalah qiamullail kepada murid.
 • Qiamullail dipimpin oleh guru agama atau warden.

 

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN :             Jawatankuasa  Pelaksana

12.  PENILAIAN       :          

 • Borang Penilaian

 

 • Laporan Program

 MODUL   PEMBANGUNAN SAHSIAH, DISIPLIN DAN MORAL  

 

 

 1. PROGRAM :                 PENGURUSAN JENAZAH

 

 1. AKTIVITI :                      Bengkel Pengurusan Jenazah.

 

 1. MATLAMAT :                 Menanam dalam diri murid setiap yang hidup pasti akan mati.

 

 1. OBJEKTIF :                   Pada akhir program ini dapat:

                                                                                               

 • Mendedahkan murid cara-cara menguruskan jenazah.
 • Mengetahui tentang solat jenazah dan kepentingannya.

.

 1. SASARAN :                  Murid Tingkatan 3, 4, 5 dan 6 yang beragama Islam.

 

 1. MASA :                         Setahun sekali (mengikut kesesuaian).

 

 1. KOS :                           Mengikut kepada keperluan program

 

 1. SUMBER KEWANGAN :

Wang Lebihan Makanan Asrama

 1. SUMBER TENAGA :
 • PK HEM
 • Penceramah Jemputan
 • Warden
 • Penyelia Asrama
 • Guru Agama
 • AJK Asrama

 

 1. STRATEGI PELAKSANAAN :
 • Mengedarkan risalah pengurusan jenazah.
 • Penceramah memberi penerangan mengenai cara-cara menguruskan jenazah.
 • Penceramah menunjukcara bagaimana cara menguruskan jenazah seperti memandi, mengkafan, solat dan mengkebumi jenazah.

 

 1. KAWALAN DAN PENYELIAAN :             Jawatankuasa Pelaksana

 

 1. PENILAIAN :                

 

 • Borang Penilaian
 • Laporan Program

 

MODUL   PEMBANGUNAN SAHSIAH, DISIPLIN DAN MORAL  

 

 

1.   PROGRAM :                 PEMUPUKAN SIFAT-SIFAT TERPUJI

2.   AKTIVITI :                      Mengadakan aktiviti-aktiviti seperti berikut:

 • Budaya senyum dan salam
 • Budaya ucapan terima kasih
 • Budaya mohon maaf
 • Hormat menghormati
 • Bersopan santun

                                                           

3.   MATLAMAT :                 Penghuni asrama mempraktikkan dan menjadikan nilai-nilai

                                        murni sebagai cara hidup

4.   OBJEKTIF :                   Pada akhir program ini dapat:

 • Melatih murid  mengamalkan nilai-nilai yang baik menurut Islam.
 • Menerapkan dalam diri murid menghargai jasa atau pemberian orang lain.
 • Mewujudkan sikap hormat menghormati di antara  satu sama lain.

 

5.   SASARAN :                  Semua murid

6.   MASA :                         Sepanjang masa

7.   KOS :                           Mengikut keperluan program

 1. SUMBER KEWANGAN :Wang Lebihan Makanan Asrama

 

 1. SUMBER TENAGA :           
 • PK HEM
 • Warden
 • Penyelia Asrama
 • Guru Agama
 • AJK Asrama

 

10.  STRATEGI PELAKSANAAN :

 • Mengadakan pelancaran Budaya Senyum, Salam dan Terima Kasih.
 • Mengamalkan budaya tersebut dalam kehidupan seharian.

 

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN :             Jawatankuasa Pelaksana

12.  PENILAIAN                               :

 • Borang Penilaian
 • Laporan Program

MODUL   PEMBANGUNAN SAHSIAH, DISIPLIN DAN MORAL  

 

 

1.   PROGRAM :                 KURSUS IMAM DAN MUAZZIN

2.   AKTIVITI :                      Bimbingan Imam dan Muazzin

3.   MATLAMAT :                 Murid berkeyakinan untuk memimpin solat jemaah,

4.   OBJEKTIF :                   Pada akhir program ini dapat:

 • Membaca dengan betul, lancar dan bertajwid.
 • Mengetahui cara dan teknik mengendalikan solat jemaah.
 • Melahirkan sifat-sifat kepimpinan dan berkeyakinan menjadi pemimpin.

5.   SASARAN :

 •  
  •  
   •  
    • Murid Tahun 5 dan 6 ( SK)
    • Murid Tingkatan 3,4,5 & 6 (SMK)
    • Murid yang  fasih membaca ayat-ayat dalam solat.

 

6.   MASA :                         Awal tahun.

7.   KOS :                           Mengikut keperluan program

8.   SUMBER KEWANGAN : Wang Lebihan Makanan Asrama

9.   SUMBER TENAGA :     

 • Warden
 • Penceramah jemputan
 • Fasilitator 
 • Guru Agama

 

10.  STRATEGI PELAKSANAAN :

 • Murid diberikan bahan edaran.
 • Murid didedahkan dengan kelebihan menjadi imam dan muazzin serta hikmahnya.
  • Murid didedahkan dengan teknik dan cara azan yang betul.
  • Murid didedahkan teknik dan cara mengendalikan solat jemaah.
  • Sesi soal jawab dan perbincangan.

 

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN:              Jawatankuasa Pelaksana

12.  PENILAIAN       :          

 • Borang Penilaian
 • Laporan Program

 

MODUL   PEMBANGUNAN SAHSIAH, DISIPLIN DAN MORAL  

 

1.   PROGRAM :                 PEMANTAPAN DISIPLIN MURID

2.   AKTIVITI :                      Mengadakan aktiviti-aktiviti seperti berikut:

 • Ikrar murid
 • Surat perjanjian berkelakuan baik
 • Sesi membaca dan menghayati Buku Peraturan Asrama

 

3.   MATLAMAT :                 Mengurangkan masalah disiplin di kalangan murid asrama.

4.   OBJEKTIF :                   Pada akhir program ini dapat:

 • Membentuk peribadi yang berdisiplin dan berhemah tinggi.
 • Menanam perasaan kecintaan terhadap asrama berkonsepkan “ASRAMAKU RUMAHKU”
 • Membina pembentukan “Modal Insan” di asrama.

 

5.   SASARAN :                  Semua murid asrama.

6.   MASA :                         Sepanjang masa

7.   KOS :                           Mengikut keperluan program

8.   SUMBER KEWANGAN :Wang Lebihan Makanan Asrama

 1. SUMBER TENAGA :

 

 • PK HEM
 • Warden
 • Guru Disiplin
 • Guru Bimbingan dan Kaunseling
 • Penyelia Asrama
 • Pembantu Pengurusan Murid
 • AJK Asrama

 

10   STRATEGI PELAKSANAAN :

 • Murid menandatangani ikrar mematuhi peraturan asrama di awal tahun kemasukan.
 • Murid melafazkan ikrar jaminan berkelakuan baik di perhimpunan asrama.
 • Warden menerangkan peraturan asrama dari semasa ke semasa.
 •  

       11. KAWALAN DAN PENYELIAAN :            Jawatankuasa Pelaksana

12.  PENILAIAN

 • Rekod salah laku
 • Borang Penilaian
 • Laporan Program

MODUL   PEMBANGUNAN SAHSIAH, DISIPLIN DAN MORAL  

 

 

1.   PROGRAM :                 ISRA’ DAN MIKRAJ

2.   AKTIVITI :                      Mengadakan aktiviti-aktiviti seperti berikut :

 • Ceramah
 • Kuiz

 

3.   MATLAMAT :                 Melahirkan murid yang peka tentang hari-hari kebesaran Islam dan menyedarkan murid tentang balasan yang baik dan yang buruk dari Allah S.W.T

4.   OBJEKTIF :                   Pada akhir program ini dapat:

 • Mengetahui tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Isra’ dan Mikraj.
 • Mengingati dan mengambil iktibar peristiwa yang berlaku daripada peristiwa Isra’ dan Mikraj
 • Menghayati kebesaran Allah S.W.T serta rasa kesyukuran terhadap Ilahi.

 

5.   SASARAN :                  Semua murid asrama beragama Islam.

6.   MASA :                         Bulan Rejab

7.   KOS :                           Mengikut keperluan program

8.   SUMBER KEWANGAN : Wang Lebihan Makanan Asrama

9.   SUMBER TENAGA :     

 • PK HEM
 • Penceramah Jemputan
 • Guru agama
 • Warden
 • AJK Asrama

 

10.  STRATEGI PELAKSANAAN :

 • Penceramah memberikan ceramah mengenai peristiwa Isra’ MIkraj.
 • Murid mengingati dan mengambil iktibar peristiwa yang berlaku dalam Isra’ dan Mikraj.
 • Kuiz berkaitan dengan ceramah yang diberi.

 

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN :             Jawatankuasa  Pelaksana

12.   PENILAIAN           :     

 • Borang Penilaian
 • Laporan Program

MODUL   PEMBANGUNAN SAHSIAH, DISIPLIN DAN MORAL  

 

 

1.   PROGRAM  :                SAMBUTAN MA’AL HIJRAH

2.   AKTIVITI      :                 Mengadakan aktiviti-aktiviti seperti berikut:

 • Ceramah Ma’al Hijrah
 • Pertandingan nasyid dan lain-lain

 

3.   MATLAMAT : 

Murid dapat menghayati perjalanan hijrah Rasulullah ke arah membentuk keperibadian positif.

4.   OBJEKTIF :                   Pada akhir program ini dapat:

 • Mewujudkan ukhuwah sesama mereka.
 • Membuat perubahan diri ke arah positif
 • Menyemarakkan semangat perjuangan Rasulullah s.a.w.

 

5.   SASARAN :                  Semua murid asrama beragama Islam.

6.   MASA :                         Bulan Muharram

7.   KOS :                            Mengikut keperluan program

8.   SUMBER KEWANGAN :

 • Wang Lebihan Makanan   
 • Sumbangan Waris

 

9.   SUMBER TENAGA :

 • PK HEM
 • Warden
 • Guru Agama
 • Penyelia Asrama
 • Pembantu Pengurusan Asrama
 • AJK Asrama

 

10.  STRATEGI PELAKSANAAN :

 • Paparan sirah Rasulullah melalui media
 • Pertandingan nasyid dan lain-lain
 • Ceramah ma’al hijrah

 

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN :             Jawatankuasa Pelaksana

12.  PENILAIAN :    

 • Laporan Program
 • Borang Penilaian

MODUL   PEMBANGUNAN SAHSIAH, DISIPLIN DAN MORAL  

 

 

1.   PROGRAM :                 IHYA’ RAMADHAN

2.   AKTIVITI :                      Mengadakan aktiviti-aktiviti seperti berikut :

 • Ceramah
  • Solat Sunat Tarawih
  • Tadarus al-Quran dan khatam al-Quran

 

3.   MATLAMAT :                 Melahirkan murid yang peka tentang kelebihan menghidupkan

                                          bulan Ramadhan dan menyedarkan murid tentang balasan baik dari Allah s.w.t.   

4.   OBJEKTIF :                   Pada akhir program ini dapat:

 • Mengetahui kelebihan Ramadhan
 • Mengerjakan solat sunat tarawih secara berjemaah
 • Bertadarus al-Quran
  • Menghayati kebesaran Allah s.w.t.

 

5.   SASARAN :                  Semua murid asrama beragama Islam

6.   MASA :                         Bulan Ramadhan

7.   KOS :                           Mengikut keperluan program

8.   SUMBER KEWANGAN :Wang Lebihan Makanan Asrama

9.   SUMBER TENAGA :     

 • PK HEM
 • Warden
 • Guru Agama
 • Penyelia Asrama
 • AJK Asrama

 

10.  STRATEGI PELAKSANAAN :

 • Penceramah menyampaikan mengenai kelebihan dan amalan Ramadhan.
 • Solat sunat tarawih dijalankan setiap malam dengan pengawasan warden.
 • Tadarus al-Quran diadakan secara berkumpulan dan di akhiri dengan majlis khatam al-Quran.

 

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN :             Jawatankuasa Pelaksana

12.  PENILAIAN :    

 • Borang Penilaian
 • Laporan Program         

MODUL   PEMBANGUNAN SAHSIAH, DISIPLIN DAN MORAL  

 

 

1.   PROGRAM :                 PENGHAYATAN NILAI-NILAI MURNI 1

2.   AKTIVITI :                      Ceramah

 3.  MATLAMAT :                 Melahirkan murid yang mengamalkan nilai-nilai murni dalam 

                                          kehidupan harian.

4.   OBJEKTIF :                   Pada akhir program ini dapat:

 • Menanam kesedaran,kesefahaman,keyakinan & kesyukuran.
 • Menanam semangat cintakan nilai-nilai suci.
 • Menghormati kebaikan dan membenci keburukan.
 • Menanamkan nilai-nilai murni dalam kehidupan murid.

 

5.   SASARAN :                  Semua penghuni asrama bukan Islam

6.   MASA :                         Antara masa Maghrib dan Isyak ( 1 jam )

7.   KOS :                           Mengikut keperluan program

8.   SUMBER KEWANGAN :

 • Wang Lebihan Makanan Asrama
 • Sumbangan Waris

9.   SUMBER TENAGA :     

 • PK HEM
 • Warden  
 • Penyelia Asrama

 

10.  STRATEGI PELAKSANAAN :

 • Minggu kedua setiap bulan
 • Setiap sesi senarai tiga nilai murni
 • Murid mencatat apa yang disampaikan oleh guru atau warden

 

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN :                   Jawatankuasa Pelaksana

12.  PENILAIAN :    

 • Borang Penilaian
 • Laporan Program

 

MODUL   PEMBANGUNAN SAHSIAH, DISIPLIN DAN MORAL  

 

1.   PROGRAM :                 PENGHAYATAN NILAI-NILAI MURNI 2

2.   AKTIVITI :                Mengadakan aktiviti-aktiviti seperti berikut:

 • Kreativiti
 • Mencipta sajak
 • Cerpen
 • Lukisan
 • Poster
 • Sulaman /jahitan
 • Kraftangan

 

      3.   MATLAMAT :                 Melahirkan murid yang mengamalkan nilai-nilai murni dalam 

                                          kehidupan harian.

4.   OBJEKTIF :                   Pada akhir program ini  dapat:

 • Membentuk sikap positif dan berguna kepada agama, bangsa dan negara sewaktu menjalankan tugas dan tanggungjawab.
 • Menghapus sikap negatif dalam kehidupan sewaktu menjalankan tugas dan tanggungjawab.
 • Membentuk daya kreatif dan inovatif.
 • Memperkembang idea-idea yang menjurus kepada nilai-nilai murni.
 • Menggunakan bahan-bahan terbuang.

 

5.   SASARAN :                  Semua murid asrama bukan Islam

      6.   MASA :                        Antara masa  Maghrib dan Isyak ( 1 jam )

7.   KOS :                           Mengikut keperluan program

8.   SUMBER KEWANGAN : Wang Lebihan Makanan  Asrama

9.   SUMBER TENAGA :     

 • PK HEM
 • Warden  
 • Penyelia Asrama

 

10.  STRATEGI PELAKSANAAN :

 • Seminggu sekali / mengikut kesesuaian masa.
 • Setiap sesi murid diberi satu tugasan untuk menghasilkan kreativiti yang ditetapkan/dipilih oleh guru dan warden.
 • Bahan dipamerkan.

 

     11.   KAWALAN DAN PENYELIAAN :             Jawatankuasa Pelaksana

12.  PENILAIAN :                

 • Borang Penilaian
 • Laporan Program

MODUL   PEMBANGUNAN SAHSIAH, DISIPLIN DAN MORAL  

 

 

1.   PROGRAM :                 PENGHAYATAN NILAI-NILAI MURNI 3

2.   AKTIVITI :                      Mengadakan tayangan filem yang berkaitan dengan patriotik

3.   MATLAMAT :                  Melahirkan murid yang mengamalkan nilai-nilai murni dalam 

                                           kehidupan harian.

4.   OBJEKTIF :                   Pada akhir program ini dapat:

 • Bersyukur menjadi rakyat Malaysia berbilang kaum.
 • Mencatatkan nilai-nilai murni yang terdapat dari tayangan tersebut.
 • Membuat analisa/rumusan dari tayangan tersebut.

 

5.   SASARAN :                  Semua murid asrama bukan Islam

6.   MASA :                         Antara masa Magrib dan Isyak ( 1 jam )

7.   KOS :                           Mengikut keperluan program

8.   SUMBER KEWANGAN : Wang Lebihan Makanan Asrama  

9.   SUMBER TENAGA :     

 • PK HEM
 • Warden  
 • Penyelia Asrama

 

10.  STRATEGI PELAKSANAAN :

 • Sebulan sekali
 • Filem dokumentari / patriotik / isu semasa / rakaman tv pendidikan.
 • Ditayangkan di dalam dewan makan / bilik tayangan.
 • Rumusan/nilai murni / analisa dicatatkan.

 

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN ;             Jawatankuasa Pelaksana

12.  PENILAIAN         :        

 • Borang Penilaian
 • Laporan Program

 

MODUL   PEMBANGUNAN SAHSIAH, DISIPLIN DAN MORAL  

 

1.   PROGRAM :                 PENGHAYATAN NILAI-NILAI MURNI 4

2.   AKTIVITI :                      Mengadakan aktiviti-aktiviti seperti berikut:

 • Buku Skrap  dan Buletin.

 

3.   MATLAMAT :                 Melahirkan murid yang mengamalkan nilai-nilai murni dalam 

                                          kehidupan harian.

4.   OBJEKTIF :                   Pada akhir program ini dapat:

 • Menunaikan amanah dengan dedikasi dan melatihkan diri dengan disiplin.
 • Meningkatkan hasil produktiviti .
 • Berusaha untuk mencapai kecemerlangan.
 • Menanamkan nilai-nilai murni dalam kehidupan murid.
 • Menghasilkan buletin / buku skrap aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan selama enam bulan terdahulu.

 

5.   SASARAN :                  Semua murid asrama bukan Islam

6.   MASA :                         Antara masa Maghrib dan Isyak ( 1 jam )

7.   KOS :                           Mengikut keperluan

8.   SUMBER KEWANGAN : Wang Lebihan  Makanan Asrama

9.   SUMBER TENAGA :     

 • PK HEM
 • Warden  
 • Penyelia Asrama

 

10.  STRATEGI PELAKSANAAN :

 • Dua kali setahun.
 • Murid diminta menghasilkan buletin dan buku skrap .

 

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN :             Jawatankuasa Pelaksana

12.PENILAIAN              :     

                                         

 • Borang Penilaian
 • Laporan Program

 

 

MODUL   PEMBANGUNAN KOKURIKULUM 

 

1.   PROGRAM  :                       KO-KEAGAMAAN

2.   AKTIVITI      :                       Mengadakan aktiviti-aktiviti seperti berikut :

 • Pertandingan nasyid     
 • Pertandingan marhaban
 • Pertandingan ceramah agama.
 • Pertandingan bercerita kisah-kisah al-Quran
 • Pertandingan tulisan khat
 • Pertandingan tilawah al-Quran

           

3.  MATLAMAT  :                       Membentuk jati diri murid agar cintakan agama dan mengeratkan silaturrahim.

4.   OBJEKTIF   :                       Pada akhir program ini dapat :

 • Melahirkan murid yang berketrampilan .
 • Murid sedia memberi kerjasama dan bermuafakat.
 • Memilih kumpulan  yang terbaik dalam kalangan murid asrama.

 

5.   SASARAN   :                       Semua murid asrama.

6.   MASA         :                       Bulan Februari  

7.   KOS           :                       Mengikut keperluan program

8.   SUMBER KEWANGAN        :          

 • Wang Lebihan Makanan Asrama
 • Sumbangan Waris

 

9.   SUMBER TENAGA  :

 • PK HEM
 • PK Kokurikulum
 • Warden asrama
 • Penyelia asrama
 • Panitia Pendidikan Islam

 

10.STRATEGI PELAKSANAAN   :

 • Menubuhkan jawatankuasa pengelola
 • Maklumkan kepada semua murid.
 • Penetapan kumpulan lelaki / perempuan
 • Latihan
 • Pertandingan
 • Penilaian / penyampaian hadiah

 

11. KAWALAN/PENYELIAAN     :           Jawatankuasa Pelaksana

12. PENILAIAN

 • Johan akan mewakili sekolah atau asrama dalam pertandingan
 • Boleh membuat persembahan jika diperlukan di asrama atau sekolah
 • Laporan Program

 

MODUL   PEMBANGUNAN KOKURIKULUM 

 

1.   PROGRAM  :                       PERTANDINGAN ANTARA UNIT BERUNIFORM

2.  AKTIVITI       :                       Mengadakan aktiviti-aktiviti seperti berikut :                    

 • Kawat kaki
 • Ikatan, simpulan dan balutan
 • Membaca peta

 

3.   MATLAMAT:                        Melahirkan murid yang berkemahiran dalam kawat kaki, asas pertolongan cemas

dan membaca peta.

4.   OBJEKTIF   :                       Pada akhir program ini dapat :

 • Membentuk budaya kerja berpasukan dalam diri murid bagi mencapai matlamat.
 • Membentuk murid yang patuh pada arahan
 • Membina sahsiah diri yang unggul

 

5.   SASARAN   :                       Semua murid asrama.

6.   MASA         :                       Setiap hujung minggu dalam tempoh dua bulan

7.   KOS           :                       Mengikut keperluan program

8.   SUMBER KEWANGAN        :

 • Wang Lebihan Makanan Asrama
 • Sumbangan Waris

 

9.   SUMBER TENAGA  :

 • PK HEM
 • PK Kokurikulum
 • Warden asrama.
 • Jurulatih luar
 • Penyelia asrama
 • Guru penasihat badan uniform

 

10.STRATEGI PELAKSANAAN :

 • Membentuk jawatankuasa pelaksana
 • Maklumkan kepada semua murid.
 • Latihan
 • Pertandingan
 • Penilaian / penyampaian hadiah

 

11. KAWALAN/PENYELIAAN     :           Jawatankuasa pelaksana

12. PENILAIAN                          :           Kumpulan yang terbaik diiktiraf dengan hadiah pusingan dan sijil

MODUL   PEMBANGUNAN KOKURIKULUM 

 

1.   PROGRAM :                        KHIDMAT MASYARAKAT

2.   AKTIVITI     :                        Mengadakan aktiviti-aktiviti seperti berikut :

 • Gotong Royong
 • Lawatan amal ke rumah anak-anak yatim atau rumah orang-orang tua

 

3. MATLAMAT  :                        Melahirkan murid asrama yang mesra dan penyayang serta bersedia menyumbangkan tenaga kepada komuniti luar.

4.   OBJEKTIF   :                       Pada akhir program ini dapat : 

 • Membentuk hubungan sosial dengan masyarakat luar.
 • Memberi sumbangan kepada masyarakat sekitar.
 • Menanam rasa kesedaran terhadap kebersihan.

 

5.   SASARAN   :                       Semua murid asrama.

6.   MASA         :                       Dua kali setahun

7.   KOS           :                       Mengikut keperluan program

8. SUMBER KEWANGAN:

 • Wang Lebihan Makanan Asrama
 • Sumbangan PIBG

 

9.   SUMBER TENAGA  :          

 • Pengetua/Guru Besar
 • PK HEM
 • PK Kokurikulum
 • Warden
 • Penyelia Asrama
 • Pembantu Pengurusan Murid
 • Masyarakat setempat

 

10. STRATEGI PELAKSANAAN  :

 • Membentuk jawatankuasa pelaksana
  • Memberi taklimat kepada murid
  • Makluman bertulis kepada sesiapa yang berkenaan
  • Pinjam alatan /agihan (jika perlu)

 

11. KAWALAN/PENYELIAAN     :           Jawatankuasa pelaksana

12. PENILAIAN                          :          

 • Mendapatkan maklum balas daripada pihak-pihak berkenaan
 • Laporan Program

MODUL   PEMBANGUNAN KOKURIKULUM 

 

1.   PROGRAM               :          PROJEK SUKAN

2.   AKTIVITI                  :           Mengadakan aktiviti-aktiviti seperti berikut :

 

 • Bola sepak
 • Hoki
 • Bola tampar

 

 • Memanah
 • Bola jaring
  • Olahraga

 

3. MATLAMAT                :          Mengasah kemahiran murid yang cemerlang dalam bidang kokurikulum.

4.   OBJEKTIF               :           Pada akhir program ini dapat :

 • Mengembangkan bakat istimewa yang ada pada murid
 • Membantu pihak luar (MSN) untuk mengenengahkan kemahiran mengikut permainan tertentu.
 • Membantu murid menyesuaikan diri di dalam program asrama dan juga program luar.

 

5.   SASARAN                           :Murid asrama yang terpilih mengikut bidang yang diminati.

6. MASA                                   :Sepanjang tahun.

7.   KOS                                   :Mengikut keperluan program

8. SUMBER KEWANGAN :

 • Wang Lebihan Makanan Asrama
 • JPN/PPG/PPD

9. SUMBER TENAGA    :

 • PK HEM
 • PK Kokurikulum
 • Setiausaha Sukan
 • Jurulatih luar
 • Guru Sukan
 • Warden

 

10. STRATEGI PELAKSANAAN  :          

 • Membentuk jawatankuasa pelaksana
  • Mengenalpasti murid yang berpotensi
  • Menyediakan jadual latihan
  • Pemantauan

 

11. KAWALAN DAN PENYELIAAN         :           Jawatankuasa pelaksana

12. PENILAIAN                                       :           

 • Mendapatkan rekod pencapaian murid berkenaan.
 • Laporan Program

 

MODUL   PEMBANGUNAN KOKURIKULUM 

 

1.   PROGRAM              :           KO AKADEMIK

2.   AKTIVITI                  :            Mengadakan aktiviti-aktiviti seperti berikut :

 

 • Pidato (BM dan BI)
 • Bahas ala parlimen
 • Kuiz
  • Pantun
  • Deklamasi sajak
  • Cerpen

 

3. MATLAMAT               :           Membentuk murid yang cemerlang dan berketrampilan sebagai pemimpin.

4.  OBJEKTIF                :            Pada akhir program ini dapat :

 • Meningkatkan kemahiran berbahasa dan gaya penyampaian.
 • Meningkatkan keyakinan diri berhadapan dengan orang ramai

 

5. SASARAN                 :           Semua murid asrama

6.   MASA                     :           Jun – Julai

7.   KOS                       :           Mengikut keperluan program

8. SUMBER KEWANGAN          :

 • Wang Lebihan Makanan Asrama
 • Sumbangan PIBG

 

9.   SUMBER TENAGA  :

 • PK HEM
 • PK Kokurikulum
 • Warden
 • Penyelia asrama
 • Guru-guru

 

10.STRATEGI PELAKSANAAN   :

 • Membentuk jawatan kuasa pelaksana
 • Mengenal pasti murid yang berbakat.
 • Menyediakan garis panduan pertandingan.
 • Penilaian

                                               

11. KAWALAN/ PENYELIAAN    :           Jawatankuasa pelaksana

12. PENILAIAN                          :          

 • Memilih murid yang berjaya untuk mewakili sekolah/daerah/zon/negeri
 • Borang Penilaian
 • Laporan Program

 

MODUL   PEMBANGUNAN KOKURIKULUM 

 

1. PROGRAM:                           PERTANDINGAN SUKAN/PERMAINAN.

2. AKTIVITI                    :           Mengadakan aktiviti-aktiviti seperti berikut :

 

 • Bola Sepak
 • Bola Jaring
 • Bola Tampar
 • Hoki                                                     
  • Olahraga
  • Petanque
  • Sepak Takraw
  • Badminton

 

3. MATLAMAT                :          Membentuk murid yang sihat, aktif, berkemahiran dan mempunyai ketahanan fizikal dan mental.

4. 0BJEKTIF                  :           Pada akhir program ini dapat :

 • Meningkatkan semangat persaudaraan dalam kalangan murid asrama melalui pertandingan yang diadakan.
 • Murid asrama dapat bergaul mesra antara satu sama lain dalam keadaan yang terkawal.
 • Mempertingkatkan potensi murid asrama dalam bidang sukan tersebut.

 

5. SASARAN                 :           Semua murid asrama

6. MASA                        :          Tiga bulan

7. KOS                           :         Mengikut keperluan program

8. SUMBER KEWANGAN :

 • Wang Lebihan Makanan Asrama.
 • Sumbangan

9. SUMBER TENAGA    :

 • PK HEM
 • PK Kokurikulum
 • Warden
 • Penyelia asrama
 • Setiausaha Sukan

 

10. STRATEGI PELAKSANAAN

 • Pelantikan dan mesyuarat jawatankuasa diadakan untuk penyelarasan.
 • Penyelaras ( warden ) memberi taklimat kepada murid tentang peraturan dan pelaksanaan pertandingan.
 • Pertandingan dijalankan dan dipantau oleh warden
 • Penyampaian hadiah

 

11. KAWALAN DAN PENYELIAAN         :           Jawatankuasa pelaksana

12. PENILAIAN              :          

 • Murid yang menunjukkan prestasi baik diserapkan ke dalam Pogram Projek Sukan.
 • Laporan Program
 • Borang Penilaian

 

MODUL   PEMBANGUNAN KOKURIKULUM 

 

 1. 1.       PROGRAM :                       SENAMROBIK.

 

2.  AKTIVITI                      :         Mengadakan aktiviti senamrobik

3. MATLAMAT                  :         Menjadikan murid asrama yang sihat dan cergas setiap masa.

4. OBJEKTIF                    :        Pada akhir program ini dapat :

 • Menggalakkan murid asrama bersenam dan beriadah dengan sistematik.
 • Meningkatkan tahap kecergasan fizikal dan mental dalam kalangan murid asrama.

 

5. SASARAN                    :        Semua murid asrama.

6. MASA                           :       Sebulan sekali (hujung minggu)

7. KOS                              :      Mengikut keperluan program

8. SUMBER KEWANGAN:         Wang Lebihan Makanan Asrama

9. SUMBER TENAGA      :

 • PK HEM
 • Warden
 • AJK/Biro Sukan.

 

10. STRATEGI PELAKSANAAN

 • Membentuk jawatankuasa pelaksana
 • Penyelaras ( warden ) memberi taklimat kepada penghuni tentang perlaksanaan program.
 • Biro sukan dan jurulatih pelapis dalam kalangan murid.
 • Pihak asrama akan menyediakan segala kelengkapan yang diperlukan

 

11. KAWALAN DAN PENYELIAAN         :           Jawatankuasa pelaksana

12. PENILAIAN                                      :                       Memastikan penglibatan semua murid asrama mengikuti aktiviti senamrobik.

MODUL   PEMBANGUNAN KOKURIKULUM 

 

1. PROGRAM    :                      KEBUDAYAAN TRADISIONAL

2.  AKTIVITI       :                        Mengadakan aktiviti-aktiviti seperti berikut :

 • Tarian kebudayaan
 • Kesenian rakyat
 • Lagu Irama Malaysia

 

3. MATLAMAT                 :         Membentuk murid asrama yang sentiasa menghargai budaya tempatan.

4. OBJEKTIF                 :           Pada akhir program ini dapat :

 • Mencari bakat murid asrama yang boleh mewakili dalam pertandingan dan persembahan.
 • Menanamkan rasa cinta akan budaya tempatan.
 • Memperkenal budaya atau warisan negeri-negeri tertentu.

 

5. SASARAN     :                       Semua murid asrama.

6. MASA           :                       Bulan April

7. KOS                         :                       Mengikut keperluan program

8. SUMBER KEWANGAN:

 • Wang Lebihan Makanan Asrama
 • Sumbangan

 

9. SUMBER TENAGA    :

 • PK HEM
 • PK Kokurikulum
 • Warden
 • Jurulatih luar
 • Persatuan Kebudayan dan Keseniaan.

 

10. STRATEGI PELAKSANAAN

 • Membentuk jawatankuasa pelaksana
 • Taklimat kepada semua pelajar.
 • Pembentukan kumpulan lelaki dan perempuan.
 • Latihan
 • Pertandingan dan persembahan
 • Penyampaian hadiah

 

11. KAWALAN DAN PENYELIAAN         :           Jawatankuasa pelaksana

12. PENILAIAN             :            Kumpulan yang terbaik berpeluang membuat persembahan dalam acara tertentu atau mewakili sekolah.

 

 

 

MODUL   PEMBANGUNAN KOKURIKULUM 

 

1.  PROGRAM   :                       KOMPANG

2.  AKTIVITI       :                  Mengadakan aktiviti-aktiviti seperti berikut :

 • Latihan
 • Persembahan

 

3. MATLAMAT  :                        Membentuk pasukan kompang yang boleh memberikan perkhidmatan kepada asrama, sekolah dan masyarakat setempat.

4. OBJEKTIF     :                   Pada akhir program ini dapat :

 • Membentuk pasukan kompang yang mahir.
 • Mewujudkan kerjasama dalam pasukan kompang.
 • Menerapkan kecintaan kepada seni budaya bangsa.

 

5. SASARAN     :                       Semua murid asrama.

6. MASA           :                       Seminggu sekali

7. KOS                         :                       Mengikut keperluan program

8. SUMBER KEWANGAN:

 • Wang Lebihan Makanan Asrama
 • Sumbangan

9. SUMBER TENAGA    :

 • PK HEM
 • PK Kokurikulum
 • Warden
 • Jurulatih (agensi luar)
 • Penyelia Asrama.

 

10. STRATEGI PELAKSANAAN

 • Membentuk jawatankuasa pelaksana
 • Warden memberi taklimat kepada murid tentang pelaksanaan program.
 • Melatih  murid-murid bermain kompang
 • Kompang disediakan oleh pihak asrama.
 • Latihan kompang
 • Persembahan

 

11. KAWALAN DAN PENYELIAAN         :           Jawatankuasa pelaksana

12. PENILAIAN             :                       

 • Terbentuk kumpulan kompang yang boleh membuat persembahan dengan mantap.
 • Laporan Program

 

MODUL   PEMBANGUNAN KOKURIKULUM 

 

1.  PROGRAM   :                       KECERIAAN ASRAMA

2.  AKTIVITI       :                       Mengadakan projek keceriaan seperti berikut :

 

 • Pondok bacaan
 • Pondok Ilmu
 • Landskap
  • Kolam mini
  • Anjung budi
  • Mural

 

3. MATLAMAT   :                       Mengindahkan persekitaran asrama yang selamat dan kondusif

4. OBJEKTIF     :                       Pada akhir program ini dapat :

 • Memberi peluang kepada murid menghasilkan projek keceriaan.
 • Menyediakan asrama yang kondusif dengan kreativiti tersendiri.

 

5. SASARAN     :                       Semua murid asrama.

6. MASA           :                       Sepanjang tahun

7. KOS                         :                       Mengikut keperluan projek

8. SUMBER KEWANGAN          :

 • Wang Lebihan Makanan Asrama
 • Sumbangan

9. SUMBER TENAGA                :

 • Pengetua/Guru Besar
 • PK HEM
 • Warden
 • Penyelia Asrama
 • Guru kemahiran Hidup / MPV
 • Pembantu Pengurusan Murid

 

10. STRATEGI PELAKSANAAN

 • Membentuk jawatankuasa pelaksana
 • Warden memberi taklimat kepada penghuni tentang perlaksanaan program.
 • Membuat kertas kerja projek
 • Perlaksanaan projek

 

11. KAWALAN DAN PENYELIAAN         :           Jawatankuasa pelaksana

12. PENILAIAN                                      :

 • Pemantauan
 • Laporan projek
 • Penglibatan semua murid dalam menceriakan kawasan asrama.

 

MODUL   PEMBANGUNAN KOKURIKULUM 

 

1.  PROGRAM               :           KEUSAHAWANAN DAN KOPERASI

2.  AKTIVITI                   :           Mengadakan aktiviti-aktiviti seperti berikut :

 • Kedai Koperasi Asrama
 • Hari Keusahawanan

 

3. MATLAMAT               :           Mendidik budaya berniaga secara koperatif

4. OBJEKTIF                 :           Pada akhir program ini dapat :

 • Melatih murid asrama ke arah perniagaan secara koperasi.
 • Mengaplikasikan kemahiran berurus niaga
 • Menanam sikap menyumbang kepada asrama

 

5. SASARAN                 :           Semua murid asrama.

6. MASA                       :           Sepanjang tahun

7. KOS                                     :           Mengikut keperluan program

8. SUMBER KEWANGAN:        

 • Sumbangan
 • Pinjaman modal dari koperasi

 

9. SUMBER TENAGA    :

 • PK HEM
 • PK Kokurikulum
 • Warden
 • Guru Koperasi
 • Penyelia Asrama.

 

10. STRATEGI PELAKSANAAN  :

 • Membentuk jawatankuasa pelaksana
 • Mewujudkan kedai koperasi asrama dan jadual tugasan jurujual
 • Melatih murid ilmu keusahawanan
 • Mengadakan hari jualan hasil kerja tangan murid

 

11. KAWALAN DAN PENYELIAAN         :           Jawatankuasa pelaksana

12. PENILAIAN                                      :           

 • Menyediakan dokumen jual beli / laporan keusahawanan

 

MODUL   PEMBANGUNAN ICT ASRAMA 

                   

1.  PROGRAM       :                   KEMAHIRAN ICT 1

 

2.  AKTIVITI         :                      Mengadakan aktiviti Bengkel Membina Laman Web.

3.  MATLAMAT   :                      Melahirkan murid asrama yang mempunyai pengetahuan dan

                                                 kemahiran membina laman web.

4.  OBJEKTIF        :                    Pada akhir program ini dapat :

 • Mengaplikasikan perisian pembangunan laman web dengan kaedah yang betul.
 • Membina laman web asrama.
 •  Membimbing rakan asrama dalam membina laman web asrama.

 

5.  SASARAN       :                    Semua penghuni asrama

6.  MASA              :                   Hujung minggu Bulan Feb – April

7.  KOS                 :                  Mengikut keperluan program.

8.  SUMBER KEWANGAN:       

 • Wang Lebihan Makanan Asrama
 • Sumbangan waris                                     

9.  SUMBER TENAGA  :           

 • PK Pentadbiran
 • Guru ICT
 • Warden
 • Penyelia Asrama

 

10. STRATEGI PELAKSANAAN:

 • Membentuk jawatankuasa
 • Menyediakan bahan-bahan untuk pembangunan laman web asrama.
 • Menyediakan borang petunjuk prestasi
 • Memberi panduan dan tunjuk cara membina laman web
 • Muat naik laman web yang telah dibina.

 

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN        :           Jawatankuasa Pelaksana

12.  PENILAIAN  :                     

 • Pertandingan membina laman web asrama.
 • Laporan program

 

MODUL   PEMBANGUNAN ICT ASRAMA

 

1.  PROGRAM                :          KEMAHIRAN ICT 2

 

2.  AKTIVITI                     :         Mengadakan  Pertandingan Persembahan “Powerpoint”.

3.  MATLAMAT               :          Melahirkan murid asrama yang mempunyai pengetahuan dan

                                                kemahiran mempraktikkan perisian “Powerpoint”.

4.  OBJEKTIF                 :           Pada akhir program ini dapat :

 • Menggunakan perisian persembahan“Powerpoint”mengikut format pertandingan yang telah ditetapkan
 • Menghasilkan persembahan ”Powerpoint” tentang aktiviti asrama.

 

5.  SASARAN                 :          Semua murid asrama

6.  MASA                       :          Hujung minggu (Bulan Feb – April)

7.  KOS                          :         Mengikut keperluan program

8.  SUMBER KEWANGAN:       

 • Wang Lebihan Makanan Asrama
 • Sumbangan waris

                                     

9.  SUMBER TENAGA  :           

 • PK Pentadbiran
 • Guru ICT
 • Warden
 • Penyelia Asrama

 

10. STRATEGI PELAKSANAAN:

 • Menyediakan format pertandingan
 • Menyediakan bahan-bahan persembahan “Powerpoint”
 • Menyediakan borang penilaian pertandingan
 • Penyampaian hadiah

 

11. KAWALAN DAN PENYELIAAN :       Jawatankuasa Pertandingan

12.  PENILAIAN  :                     

 • Pertandingan persembahan powerpoint
 • Borang Penilaian Keberkesanan

 

MODUL   PEMBANGUNAN ICT ASRAMA

 

1.  PROGRAM               :           KEMAHIRAN ICT 3

2.  AKTIVITI                   :           Menerbitkan Buletin Asrama dengan menggunakan Perisian

                                                Penerbitan.

3. MATLAMAT               :           Melatih murid asrama ilmu kewartawanan serta perdedahan ilmu penerbitan dengan menggunakan perisian penerbitan.

4. OBJEKTIF                 :            Pada akhir program ini dapat :

 • Mengunakan perisian publisher.
 • Membina buletin asrama berasaskan kemahiran yang dipelajari.
 • Menerbitkan buletin asrama setiap bulan.

 

5. SASARAN                 :           Semua murid asrama.

6. MASA           :                       Sebulan sekali

7. KOS                                     :           Mengikut keperluan

8. SUMBER KEWANGAN:         Wang Lebihan Makanan Asrama

9. SUMBER TENAGA    :

 • PK Pentadbiran
 • Guru ICT
 • Warden
 • Penyelia & Pembantu pengurusan asrama

 

10. STRATEGI PERLAKSANAAN

 • Membentuk jawatan kuasa sidang redaksi buletin asrama
 • Menyediakan senarai tugas sidang redaksi
 • Mengambil gambar-gambar aktiviti yang dilaksanakan.
 • Menghasilkan buletin dan memuatkan artikel-artikel yang berkaitan dengan asrama.

 

11. KAWALAN DAN PENYELIAAN :       Jawatankuasa Pelaksana

12. PENILAIAN              :          

 • Menghasilkan dan menerbitkan buletin asrama.
 • Borang Penilaian

 

MODUL   PELAKSANAAN PROGRAM PATRIOTISME

 

1.    PROGRAM             :           PELANCARAN BULAN PATRIOTISME

2.    AKTIVITI                 :      Mengadakan aktiviti-aktiviti seperti berikut:     

 • Melukis dan mewarna Jalur Gemilang
  • Melukis poster dan kain rentang
  • Penciptaan dan mendeklamasi sajak
  • Pensejarahan asrama
  • Pertandingan bicara tokoh
  • Tayangan filem patriotik
  • Pertandingan kamar ceria merdeka
  • Pertandingan buku skrap tokoh (Perdana Menteri, Pengetua/Guru Besar dan Dasar-Dasar Kerajaan)

 

3.         MATLAMAT       :           Melahirkan murid berjiwa patriotik dan cinta akan negara.

4.         OBJEKTIF                     : Pada akhir program ini dapat:

 •  
  •  
   •  
    • Memberi kesedaran kepada murid tentang erti kemerdekaan
    • Memberi peluang kepada murid melahirkan kreativiti ke arah cinta akan negara.
    • Menghargai jasa pejuang-pejuang kemerdekaan.

 

5.         SASARAN                    :           Semua murid asrama

 1. MASA               :           16 Ogos hingga 16 September.

 

 1. KOS                 :           Bergantung kepada keperluan asrama

 

 1. SUMBER KEWANGAN :            Mengikut keperluan asrama

 

 1. SUMBER TENAGA        :          
 • AJK Asrama
 • Warden-warden
 • Guru-guru
 • Penyelia asrama/pembantu pengurusan asrama
 • Warga sekolah
 •  
 1. STRATEGI PELAKSANAAN :
 •  
  •  
   •  
    •  Perasmian dan pelancaran.
    •  Pelaksanaan program/aktiviti yang dirancang.
    •  Pemantauan sepanjang pelaksanaan aktiviti .

 

 1. KAWALAN DAN PENYELIAAN  :
 •  
  •  
   •  
    • PPD/PPG
    • Pemantauan warden
    • Penyelia dan pembantu pengurusan murid asrama
    • Guru-guru

 

 1. PENILAIAN  :                Semua murid melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan

MODUL   PELAKSANAAN PROGRAM PATRIOTISME

 

1.   PROGRAM       :           MALAM AMBANG MERDEKA

 1. AKTIVITI            :           Mengadakan aktiviti-aktiviti seperti berikut:                     
 • Yaasin, tahlil dan  solat hajat
 • Tayangan filem kemerdekaan / persembahan murid
 • Ucapan pengetua / YDP / tetamu khas
 • Jamuan Ambang Merdeka
 • Detik ambang 12 tengah  malam
 • Laungan merdeka
 • Nyanyian lagu Negaraku
 • Doa
 1. MATLAMAT      :            Melahirkan pelajar berjiwa patriotik dan cinta akan negara

 

 1. OBJEKTIF                     : Pada akhir program ini dapat:             
 • Memberi kesedaran kepada murid tentang erti kemerdekaan
 • Bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang telah dikecapi.
 • Mempertahankan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh yang terdahulu.
 • Pengisian yang bersifat patriotik dan nasionalisme.
 • Menghargai jasa pejuang-pejuang kemerdekaan.

 

5.   SASARAN        :           Semua murid asrama

6.   MASA               :           Malam 31 Ogos

7.   KOS                 :           Bergantung kepada keperluan asrama

8.   SUMBER KEWANGAN :            Mengikut keperluan asrama

9.   SUMBER TENAGA : 

 • Pengetua/Guru Besar
 • PK HEM
 • AJK Asrama
 • Warden-warden
 • Guru-guru
 • Penyelia asrama
 • Pembantu Pengurusan Murid
 • Warga asrama

10.  STRATEGI PELAKSANAAN

 • Persediaan sambutan
 • Pelaksanan program/aktiviti yang dirancang.

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN

 • PPD/PPG
 • Pemantauan warden
 • Penyelia dan pembantu pengurusan murid asrama
 • Guru-guru

12.  PENILAIAN             :    Semua murid melibatkan diri dan menjayakan  aktiviti yang  

                                                dijalankan dengan baik.

MODUL   PELAKSANAAN PROGRAM PATRIOTISME

 1. PROGRAM             :           PENUTUPAN BULAN  PATRIOTISME

 

 1. AKTIVITI                  : Mengadakan aturcara seperti berikut:               
 • Penyampaian hadiah
 • Ucapan guru besar/Pengetua
 • Ucapan wakil  PPD/PPG
 • Ucapan wakil Jabatan Pelajaran
 • Persembahan pemenang pertandingan

 

 1. MATLAMAT             :           Melahirkan pelajar berjiwa patriotik dan cintakan negara.

 

 1. OBJEKTIF               : Pada akhir program ini dapat: 
 • Memberi kesedaran kepada murid tentang erti kemerdekaan
 • Bersyukur ke atas nikmat kemerdekaan yang telah dikecapi.
 • Mempertahankan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh yang terdahulu.
 • Pengisian yang bersifat patriotik dan nasionalisme.
 • Menghargai jasa pejuang-pejuang kemerdekaan.

5.         SASARAN                    :           Semua murid asrama

6.   MASA                     :           16 September

7.   KOS                       :           Mengikut keperluan program

8.   SUMBER KEWANGAN :     

 • Wang Lebihan Makanan Asrama
 • Sumbangan

9.   SUMBER TENAGA :     

 • Pengetua/Guru Besar
 • PK HEM
 • AJK Asrama
 • Warden-warden
 • Guru-guru
 • Penyelia asrama
 • Pembantu Pengurusan Murid
 • Warga Asrama

 

10.  STRATEGI PELAKSANAAN :

 • Memberi penghargaan kepada murid
 • Pelaksanan program/aktiviti yang dirancang.

 

11.  KAWALAN DAN PENYELIAAN

 • PPD/PPG
 • Pemantauan warden
 • Penyelia dan pembantu pengurusan murid asrama
 • Guru-guru

 

12.  PENILAIAN            :        Borang Penilaian

MODUL   PELAKSANAAN PROGRAM PATRIOTISME

 1. PROGRAM             :           ASRAMAKU NEGARAKU

 

 1. AKTIVITI                  : Mengadakan aturcara seperti berikut:               
 • Taklimat Kaunselor Jemputan
 • Pembahagian Kumpulan
 • Aktiviti Kumpulan
 • Penilaian kecil sessi aktiviti
 • Rumusan
 • Penyampaian Sijil

 

 1. MATLAMAT             :           Melahirkan pelajar saling bekerjasama dan bdrtanggungjawab

                                          mencapai kecemerlangan secara berkumpulan demi

                                          memartabatkan nama asrama, sekolah , negeri dan negara..

 1. OBJEKTIF               : Pada akhir program ini dapat: 
 • Memperlihatkan sikap saling membantu untuk mencapai matlamat kumpulan
 • Merancang dan menjelaskan strategi pelaksanaan dan membahagikan tugasan secara adil tanpa mengira kaum
 • Menerima arahan dan melaksanakan tugasan dengan bersungguh-sungguh..
 • Menyenaraikan kelebihan dan kekuatan bekerja secara berkumpulan.
 • Menghargai jasa pejuang-pejuang kemerdekaan.

 

5. SASARAN                 :           Semua murid asrama

6.   MASA                     :           2 hari 1 Malam

7.   KOS                       :           Mengikut keperluan program

8.   SUMBER KEWANGAN :     

 • Wang Lebihan Makanan Asrama
 • Sumbangan

9.   SUMBER TENAGA :     

 • Pengurus Asrama
 • Kaunselor
 • Fasilitator
 • Juruteknik (Pengendalian Slide/ Lcd dan Tayangan)

 

13.  STRATEGI PELAKSANAAN :

 • Perkhemahan
 • Tayangan dan Paparan LCD
 • Bimbingan oleh Fasilitator
 • Pengukuhan Minda

 

14.  KAWALAN DAN PENYELIAAN

 • Pengurus Asrama
 • Kaunselor
 • Fasilitator

 

15.  PENILAIAN            :        Borang Penilaian

MODUL   PELAKSANAAN PROGRAM PATRIOTISME

 1. PROGRAM             :           MEMBINA NEGARA BANGSA

 

 1. AKTIVITI                  : Mengadakan aturcara seperti berikut:               
 • Taklimat Kaunselor Jemputan
 • Pembahagian Kumpulan Projek
 • Aktiviti Kumpulan Projek
 • Rumusan
 • Penyampaian Sijil

 

 1. MATLAMAT             :           Melahirkan pelajar yang mampu memimpin, melaksana dan

menyumbang secara penuh bertanggungjawab terhadap sebaranrang usaha untuk memperbaiki persekitaran secara fizikal

 1. OBJEKTIF               : Pada akhir program ini dapat: 
 • Menjelaskan falsafah bekerjasama dalam membina negara dalam masyarakat majmuk
 • Saling membantu dalam mengatasi segala halangan dalam usaha mencapai matlamat bersama
 • Menjalinkan hubungan akrab antara individu berbilang kaum..
 • Menjelaskan perbezaan antara kaum bukan halangan untuk mencapai kecemerlangan.

 

5. SASARAN                 :           Semua murid asrama

6.   MASA                     :           2 hari 1 Malam

7.   KOS                       :           Mengikut keperluan program

8.   SUMBER KEWANGAN :     

 • Wang Lebihan Makanan Asrama
 • Sumbangan

9.   SUMBER TENAGA :     

 • Pengurus Asrama
 • Kaunselor (Jemputan )
 • Fasilitator / Guru Kemahiran Hidup (Jemputan)
 • Juruteknik (Pengendalian Slide/ Lcd dan Tayangan)

 

16.  STRATEGI PELAKSANAAN :

 • Perkhemahan
 • Peralatan Kemahiran Hidup
 • Bimbingan oleh Fasilitator dan Guru Kemahiran Hidup
 • Pengukuhan Minda

 

17.  KAWALAN DAN PENYELIAAN

 • Pengurus Asrama
 • Kaunselor
 • Guru Kemahiran Hidup
 • Fasilitator

 

18.  PENILAIAN            :        Borang Penilaian

B0RANG PENILAIAN

PROGRAM PEMBANGUNAN MURID ASRAMA KPM

 

NAMA PROGRAM     :……………………………………………….

TARIKH                      : ………………………………

TEMPAT                     : ………………………………

MASA                         : ………………………………

AKTIVITI                    : ………………………………

ARAHAN                    : sila tandakan (             )

 

 

BIL.

 

PERKARA

 

3

2

1

SKOR

 

1.

 

Kehadiran

 

 
 

2.

 

Penumpuan pelajar

 

 

3.

 

Penceramah

 

 

4.

 

Bahan-bahan

 

 

5.

 

Penglibatan

 

 

6.

 

Pengurusan program

 

 

7.

 

Kesesuaian aktiviti

 

 

Cadangan Penambahbaikan :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

Disediakan : …………………………………            Disahkan : …………………………

 

 

1 –  Sederhana                          2 – Baik                       3 – Cemerlang

 

 

 

 

Laporan Pelaksanaan Program

 

 

 1. Pendahuluan:

 

 

 1. Objektif:

 

 

 1. Kumpulan  Sasaran:

 

 

 1. Jawatankuasa:

 

 

 1. Pelaksanaan Aktiviti:

 

 

 1. Kos:

 

 

 1. Kekuatan:

 

 

 1. Kelemahan:

 

 

 1. Cadangan Penambahbaikan:

 

 

 1. Penutup:

 

 

 1. Lampiran:

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN PELAKSANAAN

PROGRAM PEMBANGUNAN MURID ASRAMA

PENGGAL I / II TAHUN ……..

 

ASRAMA   : …………………………………………….

 

BIL AKTIVITI TARIKH PELAKSANAAN CATATAN
 

A.

 

AKADEMIK

1………………………………..

2………………………………..

3………………………………..

   

 

 

 

 

 

B.

 

SAHSIAH, DISIPLIN DAN MORAL

1……………………………….

2……………………………….

3……………………………….

 

   
 

C.

 

KOKURIKULUM

1………………………………

2………………………………

3………………………………

 

   
 

D.

 

ICT

1……………………………….

2……………………………….

3……………………………….

 

   
 

E.

 

PATROTISME

1……………………………….

2……………………………….

3……………………………….

 

   

 

 

 

Ulasan :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Disediakan oleh :                                                                     Disahkan oleh :

 

…………………………..                                                       …………………………….

(                                        )                                                      (                                            )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s